Združenie poskytovateľov webhostingu v SR

záujmové združenie právnických osôb

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR (ZPW) bolo založené podpísaním
Zmluvy o založení dňa 6. 11. 2002. Zakladajúcimi členmi ZPW sú štyria najväčší
poskytovatelia špecializovaných webhostingových služieb na území Slovenskej
Republiky, a to firmy EuroNET Slovakia, s.r.o., WEBGLOBE, s.r.o., Yegon, s.r.o. a Zoner, s.r.o..
Založenie ZPW bolo podnietené zmenami na trhu internetových služieb, a to
predovšetkým výrazným vzrastom podielu špecializovaných webhostingových
služieb na internetových službách.

 

Novinky - Tlačové správy

8. august 2017 (Aktuálne)
Pellegrini necháva národnú doménu .SK v cudzích rukách

11. júl 2017
Nový predseda ZPW chce vrátiť národnú doménu späť občanom [english]


30. jún 2017
List pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho


22. jún 2017
Vymenovanie nového predsedu ZPW Ondreja Jombíka