List pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho

30.06.2017

 


Vážený pán
Peter Pellegrini
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Bratislava, 30.6.2017

Vážený pán podpredseda vlády,

v mene iniciatívy NašaDoména.SK si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste z pozície digitálneho šampióna a vicepremiéra pre investície a informatizáciu zastavili podpis dodatku zmluvy s aktuálnym správcom národnej domény a iniciovali novú, štruktúrovanú, verejnú diskusiu o tom, ako nastaviť konkrétne pravidlá pre správu národnej domény pod vedením nezávislej inštitúcie zloženej z internetových expertov a zástupcov štátu.  

Národná doména je vecou verejného záujmu. Súčasný stav je preto potrebné okamžite zmeniť. Pre štát ako aj jeho občanov je nevýhodný. Monopolný súkromný správca národnej domény dlhodobo zanedbával jej technický rozvoj, pričom mal absolútnu kontrolu nad nastavením pravidiel. Reálna zmena situácie môže nastať iba vtedy, ak nastavenie pravidiel, kontrola a dohľad nad technologickým rozvojom domény bude v rukách nezávislej inštitúcie internetových expertov a zástupcov štátu.  

Národná doména .SK je súčasťou digitálnej identity slovenských občanov, ako aj slovenských firiem, inštitúcií a organizácií. Profiluje značku Slovenska ako krajiny cez významné slovenské projekty, úspechy, inovácie a ľudí. Preto je tiež dôležitým pilierom digitálnej ekonomiky, ktorá je podľa vyhlásenia vlády SR „základom vedomostnej spoločnosti, pretože prispieva k rozvoju komunikačných technológií spájajúcich ľudí a k efektívnej výmene informácií, produktov a služieb.“

Máme za to, že záujmy a národná digitálna identita občanov Slovenskej republiky budú dostatočne chránené iba vtedy, ak nastavíme férové a transparentné pravidlá pre správu domény .SK. Preto požadujeme, aby budúcnosť slovenskej národnej domény vzišla z odbornej verejnej diskusie a aby štát zvolil rovnaký prístup k ochrane našej národnej digitálnej identity, aký je bežný vo väčšine krajín vyspelej Európy.

Iniciatívu NašaDoména.SK aktívne podporilo už vyše 9 000 občanov SR. Okrem Združenia poskytovateľov webhostingu vyjadrili podporu na nové usporiadanie vzťahov medzi štátom, prevádzkovateľom národnej domény a jej užívateľmi aj Slovenská akademická sieť Sanet, združenie Slovensko.Digital, 15 webhostingových spoločností a registrátorov, telekomunikačný operátor O2 a internetoví poskytovatelia Slovanet, VNET a ISPER.

Vážený pán podpredseda vlády,

Veríme, že ako digitálny šampión, ktorému budúcnosť slovenskej národnej identity nie je ľahostajná, zastavíte podpis dodatku nevýhodnej zmluvy medzi štátom a aktuálnym správcom národnej domény a nastavíte nové pravidlá, vďaka ktorým bude kontrola národnej digitálnej identity v rukách internetovej komunity.   

S úctou,

Za iniciatívu nasadomena.sk

ZPW
združenie poskytovateľov webhostingu, viac ako 70% všetkých .sk domén

Slovensko.digital
občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku

SAPIE.sk
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - desiatky IT firiem a významných osobností

Sanet.sk
Slovenská akademická sieť