Združenie poskytovateľov webhostingu v SR

záujmové združenie právnických osôb

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR (ZPW) bolo založené podpísaním
Zmluvy o založení dňa 6. 11. 2002. Zakladajúcimi členmi ZPW sú štyria najväčší
poskytovatelia špecializovaných webhostingových služieb na území Slovenskej
Republiky, a to firmy EuroNET Slovakia, s.r.o., WEBGLOBE, s.r.o., Yegon, s.r.o. a Zoner, s.r.o..
Založenie ZPW bolo podnietené zmenami na trhu internetových služieb, a to
predovšetkým výrazným vzrastom podielu špecializovaných webhostingových
služieb na internetových službách.

 

Tlačové správy

3. október 2019 (Aktuálne)
Štát podpísal zmluvu so správcom registra slovenskej národnej domény SK.
Nemožno ju ukončiť a môžeme prísť o milióny eur.


30. október 2017
Žiadosť o preskúmanie legislatívneho procesu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti

6. september 2017
NašaDoména.sk sa obracia na ICANN so žiadosťou o pomoc

8. august 2017
Pellegrini necháva domény .SK v cudzích rukách

11. júl 2017
Nový predseda ZPW chce vrátiť národnú doménu späť komunite

30. jún 2017
List pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho

 

Press Releases

September 6, 2017 (Recent)
NasaDomena.sk Turns to ICANN with Request for Help

July 11, 2017
New ZPW President Wants to Return .SK TLD Back to Community