Tlačová správa vo formáte PDF

Pellegrini umožnil predaj domény .SK do zahraničia, komunita sa obracia na ICANN

Bratislava, 6. september 2017 – Ľudia na Slovensku definitívne stratili dosah na národnú doménu .SK, pretože sa stala majetkom spoločnosti CentralNic so sídlom v Londýne. Správcu národnej domény SK-NIC predal jej pôvodný majiteľ, spoločnosť Danubiatel za 26 miliónov eur. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dovolil podpísať nevýhodný dodatok k zmluve medzi štátom a SK-NIC o správe národnej domény. Nevyužil pritom výhodnú vyjednávaciu pozíciu štátu, nekriticky prijal požiadavky súkromnej firmy SK-NIC a ignoroval pripomienky slovenskej internetovej komunity, čím predaj domény .SK zahraničnému subjektu umožnil.

Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) vníma predaj národnej domény do zahraničia ako dlhodobo vopred plánovaný. Takýto stav pritom mohol nastať len vďaka aktívnej podpore Úradu vlády pre investície a informatizáciu SR. Pod vedením Petra Pellegriniho vyšli úradníci majiteľom súkromnej spoločnosti SK-NIC v ústrety a podpísali s nimi pre štát nevýhodný dodatok zmluvy. Ten pritom ZPW podrobne pripomienkovalo, aktívne spolupracovalo s Pellegriniho úradom a prichádzalo s konštruktívnymi návrhmi, z ktorých ale štát do zmluvy nezapracoval takmer nič.

„Ak bolo od začiatku jediným cieľom predať doménu .SK do zahraničia, je poľutovaniahodné, že Peter Pellegrini pritom zavádzal internetovú komunitu združenú okolo petície NašaDoména.sk. Predstieranou vôľou spolupracovať či predstieranou vôľou akceptovať požiadavky poskytovateľov webhostingu, operátorov a ďalších subjektov, sa nakoniec vysmial našim úprimným snahám,“ povedal predseda ZPW Ondrej Jombík.

Skrytá redelegácia

Združenie poskytovateľov webhostingu sa tiež domnieva, že pri prevode vlastníctva spoločnosti SK-NIC boli porušené pravidlá medzinárodnej autority IANA. Tie jasne definujú, že pri každej redelegácii národnej domény sa vyžaduje aj súhlas lokálnej internetovej komunity. Tú na Slovensku reprezentujú subjekty združené pod petíciou NašaDoména.sk. Združenie sa preto obráti s požiadavkou o posúdenie, či je tento transfer v poriadku, na svetovú internetovú autoritu ICANN.

„Zmena akcionára SK-NIC je považovaná za takzvanú skrytú redelegáciu, takže podlieha uvedeným podmienkam. Komunita združená okolo stránky NašaDoména.sk pritom s týmto predajom národnej domény .SK do zahraničia nesúhlasí, pretože podmienky sú pre štát a občanov Slovenska zjavne nevýhodné. Obraciame so žiadosťou na internetovú autoritu ICANN,“ približuje ďalšie kroky iniciatívy Ondrej Jombík.

Internetová komunita sa, naopak, naďalej zasadzuje za navrátenie správy národnej domény späť občanom Slovenska. Konkrétne vytvorením neziskovej organizácie, ktorá by ju spravovala a zisky by investovala do prospešných, napríklad vzdelávacích projektov.

Hrozba a výhoda

S novým majiteľom prichádzajú aj obavy. Spoločnosť CentralNic, ktorá teraz vlastní doménu .SK má kontroverzný imidž. Nadobudla napríklad národnú doménu Laosu .LA a špekulatívne začala zvyšovať cenu určitých domén s cieľom predať ich výhodne pre súkromné spoločnosti pôsobiace v Los Angeles. Laoská vláda sa teraz snaží získať svoju národnú doménu spod kontroly CentralNic späť do svojich rúk. Ak by sa podobný postup uplatnil aj na Slovensku, môže sa stať, že väčšina domén bude vopred obsadená a ponúkaná spoločnosťou CentralNic za horibilné sumy.

Nový majiteľ však podľa poskytovateľov webhostingu môže priniesť aj zlepšenie. CentralNic má vyspelejší systém správy domén, z čoho by mohli profitovať registrátori aj vlastníci domén.

 


Zdroje