Press Release in PDF Format

Štát podpísal zmluvu so správcom registra slovenskej národnej domény SK. Nemožno ju ukončiť a môžeme prísť o milióny eur.

Zmluva s firmou, ktorá u nás registruje všetky domény s koncovkou .sk, sa zruší len vtedy, keď to aj firma sama bude chcieť. Na nevýhodné podmienky upozornilo Združenie poskytovateľov webhostingu a Nadácia Zastavme korupciu.

Tlačová správa

Bratislava, 3.10.2019

Nadácia si nechala vypracovať pro bono právnu analýzu od renomovanej právnickej kancelárie Kinstellar. Na základe tejto analýzy a informácií z IANA (organizácia, ktorá celosvetovo dohliada na prideľovanie IP adries, správu koreňových zón DNS a ďalšie náležitosti internetových protokolov), vyplýva, že zmluva so súkromnou firmou SK-NIC, a.s. je prakticky neukončiteľná.

“Zmluva obsahuje dodatok, podľa ktorého je podpísaná na dobu určitú, ktorá sa končí v momente, keď SK-NIC príde o delegáciu, teda správu národnej domény. Problém je, že o tom, či firma príde o delegáciu, rozhoduje aj ona sama. Inými slovami, ak sa SK-NIC nerozhodne prísť o toto oprávnenie, zmluva sa neskončí a štát musí využívať služby tejto spoločnosti,” vysvetľuje právnik a správca Nadácie Zastavme korupciu, Peter Kováč.

Združenie poskytovateľov webhostingu (ZPW) bije na poplach

Podľa zástupcu ZPW Ondreja Jombíka, zmluva nie je vo verejnom záujme pre viaceré dôvody. “Podľa zmluvy dáva súkromná firma na rozvoj internetovej komunity len 5% z vybraných poplatkov. Domnievame sa, že štát mohol predovšetkým v čase rokovaní o podpise dodatku č. 2 vyjednať podstatne lepšie podmienky a vyššiu sumu, ktorá mohla byť investovaná do zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Ide jednoznačne o premárnenú príležitosť, ” hovorí Ondrej Jombík, zástupca Združenia poskytovateľov webhostingu.

Národné domény (.cz, .pl, .hu...) často spravujú neziskové organizácie, resp. štát má na nich väčší dosah. U nás je to súkromná firma.

“Fakt, že je to súkromná firma nemusí byť problém. Ak je zmluva pre štát výhodná. Za takú však nemožno považovať v podstate večnú zmluvu,“ vysvetľuje Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Ako to robia Česi

Národné domény v Českej republike, teda weby s koncovkou -.cz, spravuje nezisková organizácia CZ.NIC. V praxi to znamená, že prostriedky získané z poplatkov za domény zostávajú “doma” a investujú sa do projektov v záujme internetovej komunity, t.j. digitálna gramotnosť, projekty na podporu internetovej bezpečnosti, či školenia pre seniorov. Na Slovensku ide do podobných projektov iba spomínaných 5% obratu SK-NIC, a.s. Zvyšok je ziskom firmy, resp. jej akcionára, britskej spoločnosti CentralNic.

Z rovnakého zdroja - poplatky za národnú doménu - teda Česi podporujú rozvoj digitálneho priestoru neporovnateľne vyššou sumou.

Trestné oznámenie

Pre zjavne nevýhodné podmienky podáva Združenie poskytovateľov webhostingu trestné oznámenie, pretože sa dôvodne domnieva, že zo strany osôb konajúcich v mene štátu pri dojednávaní a podpisovaní dodatku č. 2 k zmluve došlo k porušeniu verejného záujmu, a tým aj k zhoršeniu postavenia štátu pri výkone správy národnej domény .sk. A zároveň podnet na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami.

Kontakt:
Zuzana Petková
petkova@zastavmekorupciu.sk