Tlačová správa vo formáte PDF

Pellegrini necháva národnú doménu .SK v cudzích rukách

Bratislava, 8. august 2017 − Súkromná firma SK-NIC majetkovo prepojená so spoločnosťami Swan a Danubiatel si bude za správu národnej domény .SK naďalej nechávať miliónové zisky pre seba. Zmluva je po novom dokonca nevypovedateľná na základe rozhodnutia štátu. Vyplýva to z novouzavretej zmluvy medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou SK-NIC o správe národnej domény po schválení jej dodatku. Pod vedením Petra Pellegriniho dohodu schválil Úrad vlády pre investície a informatizáciu.

„Zmluvu upravujúcu pravidlá správy našej národnej domény .SK považujem za katastrofálnu. Potvrdzuje súčasný zlý stav a v niektorých oblastiach ešte viac posilňuje pozíciu spoločnosti SK-NIC. Podpredseda vlády Peter Pellegrini, ktorý sa svojimi prísľubmi spravodlivejšej zmluvy medzi súčasným správcom národnej domény a štátom staval do úlohy záchrancu domény .SK, v tejto úlohe zlyhal. S dodávateľom nedokázal vyrokovať lepšie podmienky pre štát a nekriticky akceptoval požiadavky SK-NIC v plnom znení,“ povedal predseda Združenia poskytovateľov webhostingu (ZPW), Ondrej Jombík.

Žiaden posun k lepšiemu

Aj cenotvorba zostáva naďalej v rukách SK-NIC a štát nemôže ovplyvniť ani to, keď bude databáza slovenských domén spravovaná v zahraničí. Na verejne prospešné projekty prínosné pre ľudí na Slovensku stačí naďalej SK-NIC vyčleniť len päť percent z tržieb, hoci internetová komunita požadovala aspoň 30 percent. Komunita má však pochybnosti, či vôbec niečo v oblasti zmysluplných projektov pre verejnosť možno od súčasného správcu národnej domény očakávať. „Ani len využitie tých spomínaných päť percent zo ziskov SK-NIC za posledné roky nevie firma ani štát napriek opakovaným žiadostiam preukázať a zdokladovať,“ upozorňuje Ondrej Jombík.

Jedinou pozitívnou zmenou v dodatku zmluvy medzi štátom a SK-NIC je to, že údaje z databáz budú pravidelne zálohované do štátneho cloudu, aby sa predišlo vymazaniu slovenského internetu zo svetovej digitálnej mapy. Doteraz hrozilo, že keby sa súkromná firma, ako správca domény .SK, rozhodla vypnúť slovenský internet, štát nemal žiadne prostriedky ako tomu zabrániť.

Podviedli nás

Snahu Úradu vlády pre investície a informatizáciu komunikovať s internetovou komunitou združenou okolo petície NašaDoména.sk považujú členovia ZPW za neúprimnú a len „naoko“. Spolu s ďalšími odborníkmi boli prizvaní pripomienkovať dodatok zmluvy a do tohto procesu sa aktívne zapojili. „Sám Peter Pellegrini vyzdvihol našu snahu a uznal, že naše pripomienky k návrhu zmluvy sú fundované a na úrovni, bohužiaľ do finálneho dokumentu sa vôbec nedostali.“ Úradníci odborníkom navyše sľubovali, že pred podpísaním zmluvy im dodatok zmluvy ukážu s možnosťou prediskutovať ho. Toto sa malo uskutočniť v stredu 9. augusta na zasadnutí Komisie pre správu národnej domény. „Tento sľub nedodržali a bez morálnych zábran nás oklamali. Nevýhodnú zmluvu bez akéhokoľvek upozornenia a diskusie podpísali už v piatok 4. augusta,“ vysvetľuje Jombík.

Problematické body zmluvy

Cieľom ZPW je, aby národnú doménu spravovala nezávislá nezisková organizácia s účasťou doménových registrátorov, poskytovateľov webhostingu, štátnych úradov, telekomunikačných operátorov, univerzít a ďalších relevantných subjektov, podobne ako je to v mnohých vyspelých krajinách Európy. „Podľa nás je fakt, že národnú doménu .SK spravuje súkromná firma a má z toho pohodlné niekoľkomiliónové zisky principiálne zlý. Je to nevýhodné pre ľudí na Slovensku a je to nevýhodné aj pre samotný štát. Podobne, ako sa to v súčasnosti odohráva napríklad aj v oblasti financovania slovenskej vedy, biznis pochybného charakteru žiaľ opäť zvíťazil,“ konštatuje Jombík.

Ktoré body zmluvy upravujúcej správu národnej domény .SK sú najhoršie:

  1. V zmluve sa uvádza, že doména .SK je záležitosťou verejného záujmu. V skutočnosti je však zmluva postavená tak, aby chránila výhodnú trafiku súkromnej firmy a poistila jej miliónové zisky.
  2. Zmeny cien naďalej navrhuje SK-NIC. Komisia nevie ceny reálne ovplyvniť, len schváliť na základe návrhu SK-NIC.
  3. SK-NIC si môže ľubovoľne určiť technický kontakt pre správu .SK domény. Štát pritom podpisom zmluvy súhlasil s tým, že takéto rozhodnutia nemôže nijako ovplyvňovať. Ak by chcel SK-NIC správu národnej domény predať zahraničnému subjektu, bola by táto poistka pre SK-NIC výhodná.
  4. Pellegrini, hoci má na to všetky prostriedky, nedokázal navýšiť percento tržieb SK-NIC, ktoré by firma musela investovať do verejno-prospešných projektov pre verejnosť, ako je napríklad vzdelávanie v oblasti internetu, či technická podpora škôl a podobne. Z komunitou navrhovaných 30 percent zostáva doterajších 5 percent. Akým spôsobom SK-NIC využíval tieto peniaze v minulých rokoch nie je firma, ani Úrad vlády pre investície a informatiku schopný zdokladovať.
  5. Zmluva je nevypovedateľná rozhodnutím štátu, a to aj v prípadoch vážneho technického pochybenia. Vypovedanie zmluvy by nastalo iba v prípade takých vážnych technických výpadkoch pri ktorých by už nemalo žiadny zmysel vlastniť stránky s doménou .SK.

 


Viac informácií z histórie domény .SK sa dozviete z tejto prednášky: https://youtu.be/fAuN5sFAAdI
O nevýhodnom dodatku zmluvy píše tiež portál Živé.sk: http://ix.sk/3igCR
Problematikou sa zaoberajú napríklad aj ďalšie články: http://ix.sk/MOsuI alebo http://ix.sk/uE3Ra
O navrátenie národnej domény ľuďom bojujeme petíciou na www.nasadomena.sk